Next Article in Journal
Wpływ omalizumabu na zapalenie eozynofilowe dróg oddechowych u pacjentów chorych na astmę alergiczną
Previous Article in Journal
Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia?
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Review

Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna

1
Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, Poland
2
Community Pharmacist, Lancaster, UK
3
Katedra Technologii Leków Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 8-14; https://doi.org/10.5603/ARM.48480
Submission received: 13 March 2016 / Revised: 18 August 2016 / Accepted: 18 August 2016 / Published: 18 August 2016

Abstract

Opieka farmaceutyczna jest wkładem farmaceuty w proces opieki nad pacjentami, co w rezultacie prowadzi do optymalizacji stosowania leków. Może ona wpłynąć korzystnie na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (adherencję) przez pacjentów, poprawiać efektywność kliniczną terapii oraz jakość życia zależną od zdrowia. Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdził, że opieka farmaceutyczna i zaawansowane usługi farmaceutyczne wpływają na efektywność kliniczną i skuteczność terapii astmy. Opieka farmaceutyczna w Polsce jest obecnie niedostateczna i wymaga wielu działań w przyszłości. Polski rząd podjął ostatnio wysiłek utworzenia specjalnej grupy ekspertów, której zadaniem jest opracowanie programu refundowanej opieki farmaceutycznej. Przedsięwzięcie to otwiera nowy etap na drodze doskonalenia praktyki farmaceutycznej w Polsce. W procesie zmiany polskiego systemu można wykorzystać doświadczenie systemów opieki zdrowotnej z innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Australii lub Kanady. W prezentowanej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa, zwracając uwagę na usługi wchodzące w skład programu opieki farmaceutycznej w leczeniu astmy. W tej unikatowej pracy opisana została złożona natura usług farmaceutycznych i położony nacisk na potrzebę wielowymiarowego podejścia w tej dziedzinie.
Keywords: opieka farmaceutyczna; astma; farmacja społeczna opieka farmaceutyczna; astma; farmacja społeczna

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Świeczkowski, D.; Poniatowski, P.; Merks, P.; Jaguszewski, M. Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna. Adv. Respir. Med. 2016, 84, 8-14. https://doi.org/10.5603/ARM.48480

AMA Style

Świeczkowski D, Poniatowski P, Merks P, Jaguszewski M. Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna. Advances in Respiratory Medicine. 2016; 84(Supp. V):8-14. https://doi.org/10.5603/ARM.48480

Chicago/Turabian Style

Świeczkowski, Damian, Patryk Poniatowski, Piotr Merks, and Miłosz Jaguszewski. 2016. "Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna" Advances in Respiratory Medicine 84, no. Supp. V: 8-14. https://doi.org/10.5603/ARM.48480

Article Metrics

Back to TopTop