Next Article in Journal
Opieka farmaceutyczna w terapii astmy—Perspektywy polska i globalna
Previous Article in Journal
Wpływ depresji i lęku na jakość życia w przebiegu astmy
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Case Report

Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia?

Centrum Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej w Bystrej, Bystra, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2016, 84(Supp. V), 5-7; https://doi.org/10.5603/ARM.48479
Submission received: 27 January 2016 / Revised: 18 August 2016 / Accepted: 18 August 2016 / Published: 18 August 2016

Abstract

Dojrzały potworniak jest guzem składającym się z pierwotnych komórek zarodkowych. Występuje często w obrębie śródpiersia. Opis przypadku dotyczy młodego mężczyzny, który zgłaszał krwioplucie jako jedyny objaw guza śródpiersia. Guz został usunięty operacyjnie, wysłany do badań histopatologicznego oraz immunohistochemicznego. Usunięty guz był dojrzałym potworniakiem zawierającym elementy trzustki. Stwierdzono obecność trypsyny w komórkach groniastych trzustki. Aktywność proteolityczna guza została uznana za przyczynę krwioplucia, jako wyniku erozji enzymatycznej przylegającej do guza tkanki płucnej. W takich przypadkach resekcja chirurgiczna jest postępowaniem ratującym życie pacjenta.
Keywords: potworniak śródpiersia; tkanki trzustki; krwioplucie; proteoliza potworniak śródpiersia; tkanki trzustki; krwioplucie; proteoliza

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Bubel, A.; Rogoziński, P.; Bruliński, K. Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia? Adv. Respir. Med. 2016, 84, 5-7. https://doi.org/10.5603/ARM.48479

AMA Style

Bubel A, Rogoziński P, Bruliński K. Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia? Advances in Respiratory Medicine. 2016; 84(Supp. V):5-7. https://doi.org/10.5603/ARM.48479

Chicago/Turabian Style

Bubel, Adam, Paweł Rogoziński, and Krzysztof Bruliński. 2016. "Czy tkanki trzustki mogą być powodem krwioplucia?" Advances in Respiratory Medicine 84, no. Supp. V: 5-7. https://doi.org/10.5603/ARM.48479

Article Metrics

Back to TopTop