Next Issue
Volume 79, October
Previous Issue
Volume 79, June
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 79, Issue 5 (August 2011) – 10 articles , Pages 317-376

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Case Report
Primary Immune Thrombocytopenia in a Patient with Sarcoidosis
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 371-376; https://doi.org/10.5603/ARM.27640 - 22 Aug 2011
Viewed by 165
Abstract
Sarcoidosis is a disease characterised by a highly variable clinical course. While it may be accompanied by various immune disorders, it is rarely accompanied by disorders of the haematopoietic system. We report a case of sudden-onset primary immune thrombocytopenia co-existing with sarcoidosis. The [...] Read more.
Sarcoidosis is a disease characterised by a highly variable clinical course. While it may be accompanied by various immune disorders, it is rarely accompanied by disorders of the haematopoietic system. We report a case of sudden-onset primary immune thrombocytopenia co-existing with sarcoidosis. The prevalence of primary immune thrombocytopenia in patients with sarcoidosis is estimated at about 2% and about 1% of patients with thrombocytopenia are diagnosed with sarcoidosis. Three potential pathomechanisms leading to the development of thrombocytopenia in sarcoidosis have been described, namely: (1) the presence of antiplatelet antibodies, (2) presence of epithelioid cell granulomas in the bone marrow and (3) hypersplenism. Full article
Case Report
Eozynofilowe zapalenie płuc w przebiegu zespołu larwy skórnej wędrującej—Opis przypadku
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 365-370; https://doi.org/10.5603/ARM.27639 - 22 Aug 2011
Cited by 2 | Viewed by 173
Abstract
Zespół larwy skórnej wędrującej (LCM) jest chorobą importowaną przez podróżnych udających się do krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej. Choroba jest następstwem przypadkowej obecności inwazyjnej postaci larwalnej nicieni, które pasożytują przeważnie u psów i kotów, w warstwie rozrodczej naskórka człowieka. Larwa wędruje od kilku [...] Read more.
Zespół larwy skórnej wędrującej (LCM) jest chorobą importowaną przez podróżnych udających się do krajów strefy tropikalnej i subtropikalnej. Choroba jest następstwem przypadkowej obecności inwazyjnej postaci larwalnej nicieni, które pasożytują przeważnie u psów i kotów, w warstwie rozrodczej naskórka człowieka. Larwa wędruje od kilku milimetrów do kilku centymetrów na dobę i pozostawia pozakręcane, uniesione ponad powierzchnię skóry tunele. Zmianom skórnym często towarzyszy uporczywy świąd związany z wędrówką pasożyta. Bardzo rzadko pojawia się eozynofilia we krwi obwodowej, a jeszcze rzadziej obserwuje się powikłania narządowe. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek LCM wywołany przez zakażenie Ancylostoma brasiliense importowane ze Sri Lanki, powikłany eozynofilowym zapaleniem płuc. Zastosowano kortykoterapię dożylną oraz leczenie miejscowe albendazolem z dobrym efektem klinicznym. Full article
Review
Kiedy zaczyna się uzależnienie od nikotyny?
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 357-364; https://doi.org/10.5603/ARM.27642 - 22 Aug 2011
Cited by 1 | Viewed by 370
Abstract
Używanie tytoniu w krótkim czasie prowadzi do uzależnienia od nikotyny. Mechanizmy tego procesu pozostają nie do końca poznane, ważnym pytaniem jest także, w którym momencie uzależnienie się zaczyna. W artykule przedstawiono powszechnie przyjętą definicję uzależnienia od nikotyny (wg Diagnostic and Statistical Manual of [...] Read more.
Używanie tytoniu w krótkim czasie prowadzi do uzależnienia od nikotyny. Mechanizmy tego procesu pozostają nie do końca poznane, ważnym pytaniem jest także, w którym momencie uzależnienie się zaczyna. W artykule przedstawiono powszechnie przyjętą definicję uzależnienia od nikotyny (wg Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition i International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems Tenth Revision) oraz jej ograniczoną przydatność w wykrywaniu pierwszych objawów tego procesu. Omówiono także koncepcję wiążącą początek uzależnienia z utratą niezależności od palenia (tzw. teoria autonomii), wyniki badań w znacznym stopniu tę koncepcję potwierdzające oraz neurofizjologiczny model sensytyzacji-homeostazy rozwoju uzależnienia od nikotyny. Przedstawiono także wyniki badań na zwierzętach, potwierdzających wiele aspektów teorii sensytyzacji-homeostazy, mimo że samo zjawisko sensytyzacji nie zostało udowodnione u ludzi. Zwrócono także uwagę na przydatność testu Hooked on Nicotine Checklist w rozpoznawaniu pierwszych objawów uzależnienia od nikotyny w grupie młodzieży. Full article
Review
Zespół “nakładania” astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 351-356; https://doi.org/10.5603/ARM.27641 - 22 Aug 2011
Viewed by 205
Abstract
Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) są uznawane od lat za dwie odrębne jednostki chorobowe. Obecnie ta koncepcja wymaga ponownej oceny, ponieważ w wielu sytuacjach klinicznych oba stany występują równocześnie lub też jeden przechodzi w drugi. Szczególnie u osób starszych z objawami [...] Read more.
Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) są uznawane od lat za dwie odrębne jednostki chorobowe. Obecnie ta koncepcja wymaga ponownej oceny, ponieważ w wielu sytuacjach klinicznych oba stany występują równocześnie lub też jeden przechodzi w drugi. Szczególnie u osób starszych z objawami choroby obturacyjnej często stwierdza się nakładanie się objawów astmy i POChP. Dane epidemiologiczne wskazują, że zespół “nakładania” jest rozpoznawany, gdy stwierdza się niepełną odwracalność obturacji dróg oddechowych oraz cechy ich przebudowy. Analiza objawów klinicznych dodatkowo potwierdza, że zarówno w astmie, jak i w POChP czynniki ryzyka są takie same, a proces zapalny toczący się w małych oskrzelach może mieć kluczowe znaczenie w zrozumieniu patologii zespołu “nakładania”. Efektem prowadzonych badań nad tymi zjawiskami może być nowe spojrzenie na leczenie obturacyjnych chorób układu oddechowego. Full article
Article
Catamenial Pneumothorax, Clinical Manifestations—A Multidisciplinary Challenge
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 347-350; https://doi.org/10.5603/ARM.27638 - 22 Aug 2011
Cited by 1 | Viewed by 182
Abstract
Introduction: Pleural endometriosis is a rare condition. Spontaneous, recurring pneumothorax occurring during menstruation, referred to as catamenial pneumothorax, is associated with pleural endometriosis. A multidisciplinary approach is needed for a successful result. Material and methods: During the last five years (2005–2010), we have [...] Read more.
Introduction: Pleural endometriosis is a rare condition. Spontaneous, recurring pneumothorax occurring during menstruation, referred to as catamenial pneumothorax, is associated with pleural endometriosis. A multidisciplinary approach is needed for a successful result. Material and methods: During the last five years (2005–2010), we have treated six patients with menstruation related pneumothorax at Oslo University Hospital. The surgical treatment was performed by the thoracic surgery department but the medical follow-up was carried out by the gynecological and pulmonary medicine departments. Results: We report three of the patients treated. All three patients were premenopausal, aged 19–36, and had recurring, menstruation related, spontaneous pneumothorax, predominantly on the right side. The condition was treated by various surgical approaches, including chest tube drainage, video assisted thoracic surgery, chemical pleurodeses and thoracotomy. Conclusions: Spontaneous, recurring pneumothorax in women with no previous history of endometriosis can be the first manifestation of pleural endometriosis. The disorder requires surgical intervention, but early diagnosis and postoperative hormonal therapy are just as important for a successful outcome. Full article
Article
An Analysis of the Causes of Mortality and Co-Morbidities in Hospitalised Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 343-346; https://doi.org/10.5603/ARM.27637 - 22 Aug 2011
Cited by 3 | Viewed by 147
Abstract
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the fourth leading cause of death in the United States. Patients with COPD often suffer from various co-morbidities, such as cardiovascular disease, osteoporosis, cachexia and anaemia, which are a consequence of systemic inflammation. The co-morbidities of [...] Read more.
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the fourth leading cause of death in the United States. Patients with COPD often suffer from various co-morbidities, such as cardiovascular disease, osteoporosis, cachexia and anaemia, which are a consequence of systemic inflammation. The co-morbidities of COPD are believed to be associated with a more severe course of the underlying disease and with a poorer prognosis. It is being disputed whether extrapulmonary co-morbidities or respiratory complications are the main cause of mortality in patients with COPD. The aim of the study was to analyse the causes of death and co-morbidities in COPD patients who had died during hospitalisation at the Department of Internal Medicine, Pneumonology and Allergy, Medical University of Warsaw, Poland, between 2004 and 2008. Material and methods: We analysed 266 consecutive medical records of COPD patients who had died during hospitalisation. They included 179 men (67%) and 87 women (33%). The mean age at death was 73 ± 8 years (women: 74 ± 9 years). Results: The causes of death in the analysed group of patients included: acute exacerbation of COPD (n = 81 [81%]; 49 men and 32 women), pneumonia (n = 67 [25%]; 50 men and 17 women), lung cancer (n = 50 [19%]; 32 men and 18 women), ischaemic heart disease (n = 20 [7%]; 15 men and 5 women), heart failure (n = 14 [5%]; 8 men and 6 women) and other causes (n = 34 [14%]). Most of the deaths from lung cancer were observed among younger patients (p = 0.002), while most of the deaths from pneumonia among older patients (p = 0.02). The most common co-morbidities in the study population included: chronic heart failure (n = 169), hypertension (n = 103), ischaemic heart disease (n = 102), type 2 diabetes mellitus (n = 55), renal failure (n = 43), benign prostatic hyperplasia (n = 36), lower limb atherosclerosis (n = 28), osteoporosis (n = 19) and anaemia (n = 14). Conclusions: Respiratory tract pathologies, such as acute exacerbation of COPD, pneumonia and lung cancer, were the most common causes of death in the study population, while cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus were the most common co-morbidities seen in these patients. Full article
Article
Costs of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Patients Receiving Specialist Outpatient Care in Poland
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 337-342; https://doi.org/10.5603/ARM.27636 - 22 Aug 2011
Cited by 2 | Viewed by 157
Abstract
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of death in Poland and worldwide. Cost-of-illness studies (analysing total, direct and indirect costs) are studies aimed to determine the economic burden of a disease. Acute exacerbations and hospitalisation are the [...] Read more.
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of death in Poland and worldwide. Cost-of-illness studies (analysing total, direct and indirect costs) are studies aimed to determine the economic burden of a disease. Acute exacerbations and hospitalisation are the major cost drivers in COPD. The aim of the study was to estimate the direct costs of COPD treatment in the setting of specialist outpatient care from the societal perspective. Material and methods: Chronic obstructive pulmonary disease costs were estimated from a compilation of data: medical records of patients managed at 8 specialist outpatient clinics and 5 teaching hospitals in Poland between 2007 and 2008. The direct costs, resulting from chronic treatment and treatment of acute exacerbations in the outpatient setting, were calculated using the bottom-up approach on the basis of data collected by pulmonary specialists at outpatient clinics. The mean cost of acute exacerbation managed in the inpatient setting was derived from a multicentre Polish study in which five clinical centres participated. Results: The total cost per patient per year was 4027.82 zlotys (1007 euro) and included the cost of chronic treatment in the amount of 2423.57 zlotys (606 euro) plus the cost of treatment of an acute exacerbation in the outpatient setting in the amount of 421.16 zlotys (105 euro) plus the cost of treatment of an acute exacerbation in the inpatient setting in the amount of 1183.09 zlotys (296 euro). Conclusions: Treatment of COPD in poses a considerable economic burden on the Polish society. Full article
Article
The Outcomes of Three-Dimensional Conformal Radiotherapy for Early-Stage Non-Small-Cell Lung Cancer Patients Eligible and Ineligible for Stereotactic Body Radiotherapy
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 326-336; https://doi.org/10.5603/ARM.27635 - 22 Aug 2011
Viewed by 152
Abstract
Introduction: Stereotactic body radiotherapy (SBRT) in early-stage non-small-cell lung cancer (NSCLC) results in promising outcomes, comparable with the outcomes of surgery. However, not all such patients are good candidates for this treatment. We conducted a retrospective evaluation of the outcomes of three-dimensional conformal [...] Read more.
Introduction: Stereotactic body radiotherapy (SBRT) in early-stage non-small-cell lung cancer (NSCLC) results in promising outcomes, comparable with the outcomes of surgery. However, not all such patients are good candidates for this treatment. We conducted a retrospective evaluation of the outcomes of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) in patients with stage I/II NSCLC with a special focus on the outcomes of patients who were eligible for SBRT but received 3D-CRT due to the unavailability of the former. Material and methods: We evaluated 132 consecutive patients with stage I/II NSCLC who had received radical 3D-CRT between 1998 and 2009. As various radiotherapy schedules had been used, biologically equivalent doses (BEDs) were calculated for all the patients. A total of 68 patients were eligible for SBRT (peripheral T1-3 N0 tumours < 5 cm in diameter). Overall survival (OS) and local progression free survival (LPFS) were estimated using Kaplan-Meier methodology for the entire study population and for the groups eligible and ineligible for SBRT. Univariate and multivariate analyses were performed for the prognostic factors. Results: Median BED in the study population was 74 Gy (58–82 Gy). Patients eligible for SBRT had a significantly lower gross tumour volume (GTV) than the other patients (p < 0.00001). Three-year OS and LPFS were 37% and 50%, respectively. When we compared patients eligible for SBRT and those ineligible for SBRT the only significant difference was for three-year LPFS (58% v. 35%, p = 0.04). Multivariate analysis showed that only GTV, performance status and tumour stage were significantly correlated with local curability. Conclusions: We showed an improved local control following 3D-CRT in patients eligible for SBRT compared to the other patients. However, also in these cases, local control was inferior compared to the outcomes of SBRT reported in the literature. Full article
Article
An Attempt to Estimate Parameters Useful for Establishing a Normal Range for Peak Nasal Inspiratory Flow
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 320-325; https://doi.org/10.5603/ARM.27634 - 22 Aug 2011
Viewed by 181
Abstract
Introduction: Measurement of peak nasal inspiratory flow (PNIF) has gained wide acceptance among clinicians due to its simplicity. Unfortunately, due to the lack of reference values, a single measurement does not provide any relevant information on the degree of nasal obstruction. We have [...] Read more.
Introduction: Measurement of peak nasal inspiratory flow (PNIF) has gained wide acceptance among clinicians due to its simplicity. Unfortunately, due to the lack of reference values, a single measurement does not provide any relevant information on the degree of nasal obstruction. We have therefore attempted to evaluate parameters that would be useful for establishing reference ranges for PNIF. Material and methods: The study was a part of an epidemiological study ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce [The Epidemiology of Allergic Diseases in Poland]). Inhabitants of Wrocław, Poland, aged 6–7, 13–14 and 20–45 years were randomly selected for the study. All the subjects had their medical history taken and their PNIF measured (using an In-Check inspiratory flow meter manufactured by Clement-Clark). Patients with a diagnosis of rhinitis and/or asthma were excluded from the study. In each subject, the highest of the five measurements (PNIF MAX) was included in the analysis. Results: A total of 221 healthy individuals were enrolled in the study. PNIF MAX differed significantly between females and males. A significant correlation was observed between height and PNIF MAX, although no such correlation was found between age and PNIF MAX. For this reason, in order to establish a reference range for PNIF, a regression equation that included sex and height was analysed. The following relationship was arrived at: PNIF MAX = −137.7 − 22.5x + 1.7y, where x is the sex (1 for females and 0 for males) and y is the height. The coefficient of determination (R2) for this relationship was 0.45, which means that the regression equation explains about 45% of the observed variability of PNIF MAX. Conclusions: We found that PNIF MAX correlated with sex and height and that it did not correlate with age. The difficulties in establishing normal ranges for PNIF are most likely due to the differences in nasal anatomy between the subjects. Full article
Editorial
What Do Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Die from?
Adv. Respir. Med. 2011, 79(5), 317-319; https://doi.org/10.5603/ARM.27633 - 22 Aug 2011
Viewed by 122
Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a condition characterised by a duration of several decades [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop