Next Issue
Volume 79, April
Previous Issue
Volume 79, January
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 79, Issue 2 (February 2011) – 13 articles , Pages 67-164

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Review
Nowości z Kongresu ERS w Barcelonie, 18–22 Września 2010 (Część I)
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 151-164; https://doi.org/10.5603/ARM.27676 - 24 Feb 2011
Viewed by 117
Abstract
Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Płucnego (ERS, European Respiratory Society) zostałam wybrana Delegatem Narodowym Polski na 3-letnią kadencję [...] Full article
Editorial
Biomarkery w POChP—Czy są Nam Potrzebne?
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 144-150; https://doi.org/10.5603/ARM.27679 - 24 Feb 2011
Viewed by 200
Abstract
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) nadal pozostaje niezwykle ważnym problemem medycznym i społecznym oraz jedną z głównych przyczyn zgonów. Wiąże się ona z paleniem tytoniu, którego skutkiem jest przewlekły, postępujący proces zapalny w układzie oddechowym ze zmianami patologicznymi w drogach oddechowych, płucach oraz [...] Read more.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) nadal pozostaje niezwykle ważnym problemem medycznym i społecznym oraz jedną z głównych przyczyn zgonów. Wiąże się ona z paleniem tytoniu, którego skutkiem jest przewlekły, postępujący proces zapalny w układzie oddechowym ze zmianami patologicznymi w drogach oddechowych, płucach oraz z konsekwencjami pozapłucnymi i ogólnoustrojowymi. Standardowe metody klasyfikacji POChP (np. pomiar natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej) nie odzwierciedlają różnorodności cech choroby i jej przebiegu, stanu klinicznego chorych. Są mało przydatne w różnicowaniu fenotypów. Wiele surowiczych biomarkerów zapalenia wykazuje korelacje z aktualnym stanem chorego, na przykład z zaostrzeniem POChP, lepiej odzwierciedlając aktywność choroby czy zachodzące procesy patologiczne. Konieczne jest opracowanie i wprowadzenie nowych strategii nie tylko do określania przyczyn zaostrzenia choroby, ale także do fenotypowania chorych, prognozowania oraz indywidualizowania ich leczenia. W ciągu ostatniego dziesięciolecia znacznie poszerzono wiedzę na temat biomarkerów. Ich dalsza identyfikacja pozwoli na opracowanie skutecznych, powtarzalnych metod oznaczania stężeń biomarkerów w surowicy krwi. Wyniki prowadzonych na dużą skalę kompleksowych badań klinicznych mogą się istotnie przyczynić do wprowadzenia nowych leków oraz poprawy wyników leczenia POChP. Full article
Editorial
Historia Naturalna Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 139-143; https://doi.org/10.5603/ARM.27678 - 24 Feb 2011
Cited by 1 | Viewed by 170
Abstract
W artykule omówiono historię naturalną choroby, włączając najczęstsze przyczyny, fenotypy kliniczne i ciężar społeczny choroby. Postęp choroby, tradycyjnie postrzegany jako “przyspieszona utrata sprawności wentylacyjnej płuc” przedstawiono łącznie z innymi czynnikami, wpływającymi na historię naturalną choroby. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jednym z nich [...] Read more.
W artykule omówiono historię naturalną choroby, włączając najczęstsze przyczyny, fenotypy kliniczne i ciężar społeczny choroby. Postęp choroby, tradycyjnie postrzegany jako “przyspieszona utrata sprawności wentylacyjnej płuc” przedstawiono łącznie z innymi czynnikami, wpływającymi na historię naturalną choroby. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jednym z nich jest pytanie, jak zdefiniować chorobę? Chociaż ta sprawa jest przedmiotem ożywionej debaty w literaturze, nie jest ona najważniejsza dla postępu w zrozumieniu choroby. Różne fenotypy choroby charakteryzujące się zróżnicowanymi odpowiedziami na działania lecznicze zasługują na więcej uwagi w nadchodzących latach. W końcu, bardziej holistyczne spojrzenie na progresję choroby obejmujące inne aspekty choroby poza tradycyjnym paradygmatem pogarszania czynności płuc może zaowocować poprawą opieki nad naszymi chorymi. Full article
Editorial
Patogeneza Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 132-138; https://doi.org/10.5603/ARM.27677 - 24 Feb 2011
Viewed by 169
Abstract
Współczesne poglądy na patogenezę POChP sugerują, że choroba jest spowodowana uszkodzeniem płuc najczęściej spowodowanym przez dym tytoniowy. Uszkodzenie płuc następuje w wyniku złożonego współdziałania komórek zapalnych i mediatorów zapalenia. Jest prawdopodobne, że różnorodność odpowiedzi zapalnej na dym tytoniowy jest odpowiedzialna za zmienną podatność [...] Read more.
Współczesne poglądy na patogenezę POChP sugerują, że choroba jest spowodowana uszkodzeniem płuc najczęściej spowodowanym przez dym tytoniowy. Uszkodzenie płuc następuje w wyniku złożonego współdziałania komórek zapalnych i mediatorów zapalenia. Jest prawdopodobne, że różnorodność odpowiedzi zapalnej na dym tytoniowy jest odpowiedzialna za zmienną podatność na rozwój choroby a także różnorodność obrazu klinicznego. Mechanizmy chroniące płuca przed uszkodzeniem są też różnorodne i są w różnym stopniu zahamowane u indywidualnych chorych. Ostatecznie, anatomiczne uszkodzenie płuc, które upośledza czynność płuc zależy nie tylko od procesów niszczenia lecz także od procesów naprawczych w płucach, które mogą chronić czynność płuc lub nasilać zaburzenia, w zależności czy procesy naprawcze są skuteczne czy nasilające uszkodzenie. Full article
Case Report
Re-Expansion Pulmonary Oedema and Pleural Bleeding Following Suction Drainage of Pneumothorax
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 127-131; https://doi.org/10.5603/ARM.27672 - 24 Feb 2011
Viewed by 119
Abstract
We report a case of a 26-year-old male with a large left-sided spontaneous pneumothorax, whose manifestations developed 5 days prior to hospitalisation. Suction drainage was complicated by unilateral re-expansion pulmonary oedema (REPO) and bleeding into the left pleural cavity. During thoracotomy oozing of [...] Read more.
We report a case of a 26-year-old male with a large left-sided spontaneous pneumothorax, whose manifestations developed 5 days prior to hospitalisation. Suction drainage was complicated by unilateral re-expansion pulmonary oedema (REPO) and bleeding into the left pleural cavity. During thoracotomy oozing of blood from multiple sites on the pleural surface was observed. Both the temporal relationship and the nature of this bleed could suggest a pathomechanism similar to that in REPO. As a result of symptomatic treatment the patient improved over the next several days and the radiological manifestations resolved. The risk factors for REPO include: young age, large volume of pneumothorax and collapse exceeding 3 days, as it was in case of our patient. In order to reduce this risk a slower re-expansion without suction drainage or with the use of reduced pressure in the initial period of treatment is recommended. Full article
Case Report
Suppresion of Chronic Nocturnal Cough during Continuous Positiveairway Pressure (CPAP) Treatment in a Patient with Asthma Andobstructive Sleep Apnoea Syndrome
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 121-126; https://doi.org/10.5603/ARM.27671 - 24 Feb 2011
Cited by 1 | Viewed by 198
Abstract
Sleep disruption may develop in patients suffering from chronic cough and in patients with obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS). An increasing number of reports are being published that suggest a relationship between chronic nocturnal cough and the occurrence of breathing disorders during sleep [...] Read more.
Sleep disruption may develop in patients suffering from chronic cough and in patients with obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS). An increasing number of reports are being published that suggest a relationship between chronic nocturnal cough and the occurrence of breathing disorders during sleep characteristic of OSAS. We report a case of a 59-year-old obese male (BMI 38.6 kg/m2) suffering from asthma and chronic nocturnal cough irresponsive to optimal asthma treatment. Based on an examination of the patient’s breathing function during sleep we established the diagnosis of moderate OSAS and initiated continuous positive airway pressure (CPAP) treatment, as a result of which the cough resolved. The successful outcome of using CPAP in preventing episodes of nocturnal cough was further confirmed after a year of CPAP use. This case report justifies the inclusion of OSAS in the differential diagnosis of nocturnal cough, including nocturnal cough in asthma patients. The use of CPAP, which prevents the development of apnoeas and hypopnoeas, may also lead to the resolution of chronic nocturnal cough. Full article
Review
Wczesna Rehabilitacja Chorych Hospitalizowanych z Powodu Zaostrzenia POChP
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 116-120; https://doi.org/10.5603/ARM.27674 - 24 Feb 2011
Cited by 3 | Viewed by 196
Abstract
Zaostrzenia mają poważny i niekorzystny wpływ na jakość życia i czynność płuc u chorych na POChP. Powrót do stanu wyjściowego po zaostrzeniu, jest opóźniony do 2 miesięcy, nawet przy zastosowaniu optymalnego leczenia. Potrzebny jest czas, aby chory powrócił do wykonywania zwykłych aktywności fizycznych, [...] Read more.
Zaostrzenia mają poważny i niekorzystny wpływ na jakość życia i czynność płuc u chorych na POChP. Powrót do stanu wyjściowego po zaostrzeniu, jest opóźniony do 2 miesięcy, nawet przy zastosowaniu optymalnego leczenia. Potrzebny jest czas, aby chory powrócił do wykonywania zwykłych aktywności fizycznych, w takim zakresie, jak przed zaostrzeniem. Dotychczas, rehabilitacja oddechowa (PR, pulmonary rehabilitation) była postrzegana jako forma leczenia niefarmakologicznego, w stabilnej postaci POChP, ale w kilku opublikowanych pracach oceniano wpływ zastosowania rehabilitacji oddechowej w trakcie i / lub wkrótce po zaostrzeniu. W przedstawianej pracy dokonano przeglądu i aktualizacji wiedzy na temat korzyści, wynikających ze stosowania rehabilitacji oddechowej i ćwiczeń fizycznych, w zaostrzeniu POChP i to zarówno w trakcie hospitalizacji, jaki i po powrocie chorych do domu. Ostatnio, opublikowano wyniki badań, w których wykazano przydatność i efektywność zastosowania rehabilitacji oddechowej u chorych na POChP, leczonych z powodu zaostrzenia. Konieczne są dalsze badania, w oparciu o które, będzie można dokładniej określić warunki, czas trwania i rodzaj stosowanych technik rehabilitacji oddechowej u chorych z zaostrzeniem POChP. Full article
Review
Ocena Stanu Odżywienia u Chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) Oraz Wpływ Diety na Ryzyko jej Wystąpienia
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 109-115; https://doi.org/10.5603/ARM.27673 - 24 Feb 2011
Cited by 2 | Viewed by 314
Abstract
Szacuje się, że niedożywienie w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dotyczy 10–15% pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią choroby i 50% pacjentów z zaawansowanym stadium choroby. Wyniki dostępnych badań wskazują, że utrata masy ciała i masy mięśniowej ma związek z gorszym rokowaniem, [...] Read more.
Szacuje się, że niedożywienie w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dotyczy 10–15% pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią choroby i 50% pacjentów z zaawansowanym stadium choroby. Wyniki dostępnych badań wskazują, że utrata masy ciała i masy mięśniowej ma związek z gorszym rokowaniem, dlatego też wczesne rozpoznanie niedożywienia u pacjentów wydaje się kluczowym działaniem w leczeniu żywieniowym POChP. W pracy omówiono i porównano najczęściej stosowane metody oceny stanu odżywienia oraz przedstawiono informacje na temat wpływu diety na ryzyko wystąpienia w przyszłości POChP. Trudno ocenić stan odżywienia osób chorych na POChP. Dotychczas nie opublikowano standardów takiego postępowania. Rzetelna i dokładna ocena stanu odżywienia jest niezbędna do planowania dalszej opieki medycznej i może się przyczynić do poprawy stanu odżywienia i wpłynąć pozytywnie na przebieg choroby. Full article
Article
Coexistence of Obstructive Sleep Apnea and Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 99-108; https://doi.org/10.5603/ARM.27670 - 24 Feb 2011
Cited by 1 | Viewed by 147
Abstract
Background: Obstructive sleep apnea (OSA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may lead to chronic alveolar hypoventilation. The coexistence of OSA and COPD has been termed the ‘overlap syndrome’. The aim of the study was to determine the relationship between the severity [...] Read more.
Background: Obstructive sleep apnea (OSA) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may lead to chronic alveolar hypoventilation. The coexistence of OSA and COPD has been termed the ‘overlap syndrome’. The aim of the study was to determine the relationship between the severity of COPD and the occurrence of chronic alveolar hypoventilation in patients with OSA and to evaluate the impact of chronic alveolar hypoventilation in patients with the overlap syndrome on the severity of breathing disorders during sleep. Material and methods: The study included 64 obese patients (BMI 40.0 ± 6.5 kg/m2) with OSA (AHI > 15; mean AHI 52 ± 22) coexisting with COPD. We analysed the results of polysomnography, spirometry and arterial blood gas analysis. Results: Chronic alveolar hypoventilation was present in 67% of the patients, including 60.5%, 85% and 100% of patients with moderate, severe and very severe COPD by spirometry, respectively. Patients with chronic alveolar hypoventilation had lower values of FVC (2.7 ± 0.8 l vs. 3.6 ± 0.9 l; p < 0.001), FEV1 (1.7 ± 0.6 l vs. 2.2 ± 0.5 l; p < 0.001) and mean SaO2 at the end of obstructive sleep apneas and hypopneas (75% ± 10% vs. 84% ± 5%; p < 0.001). Conclusions: Chronic alveolar hypoventilation is observed in the majority of obese patients with moderate to severe OSA and coexisting COPD, including moderate COPD. The occurrence of chronic alveolar hypoventilation in obese patients with OSA coexisting with COPD is associated with a marked arterial hypoxia during obstructive sleep apneic and hypopneic episodes.
Full article
Article
Comparison of Selected Markers of Local and Systemic inflammation in Patients with Community-Acquired Pneumonia and Pneumonia Co-existing with Lung Cancer
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 90-98; https://doi.org/10.5603/ARM.27669 - 24 Feb 2011
Cited by 3 | Viewed by 176
Abstract
Background: The aim of the study was to compare markers of local and systemic inflammation in patients with community-acquired pneumonia (CAP) and pneumonia co-existing with lung cancer. Material and methods: We enrolled 17 patients with CAP (Group 1), 14 patients with pneumonia co-existing [...] Read more.
Background: The aim of the study was to compare markers of local and systemic inflammation in patients with community-acquired pneumonia (CAP) and pneumonia co-existing with lung cancer. Material and methods: We enrolled 17 patients with CAP (Group 1), 14 patients with pneumonia co-existing with lungcancer (Group 2), 24 patients with lung cancer (Group 3) and 16 healthy individuals (Group 4, the control group). We evaluated the concentrations of hydrogen peroxide (H2O2), vascular endothelial growth factor (VEGF) and tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) in exhaled breath condensate (EBC) and serum concentrations of VEGF and TNF-α. Results: We found significantly higher EBC concentrations of VEGF and TNF-α in patients with pneumonia co-existing with lung cancer than in CAP patients (317.83 ± 77.78 vs. 30.20 ±6.56 and 1.98 ± 0.13 vs. 0.31 ± 0.05, respectively). Although the EBC concentration of H2O2 in patients with pneumonia co-existing with lung cancer was higher than that in CAP patients (0.96 ± 0.16 vs. 0.66 ± 0.09), the difference was not significant (p > 0.05). In CAP patients, however, we observed significantly higher serum concentrations of both cytokines compared to patients with pneumonia co-existing with lung cancer (VEGF: 1112.62 ± 244.38 vs. 392.9 ± 78.2; TNF-a: 2.6 ± 0.48 vs. 1.6 ± 0.2). Conclusions: Patients with pneumonia co-existing with lung cancer show a distinct tendency towards local oxidative stress and a significantly increased local response compared to CAP patients. On the other hand, systemic inflammation in patients with pneumonia co-existing with lung cancer is markedly reduced compared to patients with CAP
Full article
Guidelines
Wskazówki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące metod pozyskiwania, opracowywania oraz oceny płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 75-89; https://doi.org/10.5603/ARM.27675 - 24 Feb 2011
Cited by 5 | Viewed by 139
Abstract
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL, bronchoalveolar lavage) nadal zajmuje bardzo istotną po-zycję w diagnostyce pierwotnych chorób płuc o różnym podłożu: infekcyjnych, śródmiąższowych, no-wotworowych oraz patologii płucnych występujących w przebiegu innych schorzeń, w tym układowych [...] Full article
Editorial
Three Years of Activity of the Respiratory Diseases Commission of the Polish Academy of Sciences Clinical Pathophysiology Committee
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 70-74; https://doi.org/10.5603/ARM.27668 - 24 Feb 2011
Viewed by 123
Abstract
The Clinical Pathophysiology Committee(CPC) is the largest committee of the MedicalSciences Division of the Polish Academy of Scien-ces (PAS) [...] Full article
Editorial
The Overlap Syndrome of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Obstructive Sleep Apnoea
Adv. Respir. Med. 2011, 79(2), 67-69; https://doi.org/10.5603/ARM.27667 - 24 Feb 2011
Viewed by 121
Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease(COPD) and obstructive sleep apnoea (OSA) are thetwo most common chronic respiratory disorders inthe adult population [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop