Next Issue
Volume 79, February
Previous Issue
Volume 78, October
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 79, Issue 1 (January 2011) – 11 articles , Pages 1-66

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
Review
Badania Obrazowe w Zapaleniach Płuc u Dorosłych
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 57-66; https://doi.org/10.5603/ARM.27690 - 28 Dec 2010
Viewed by 144
Abstract
Zapalenie płuc definiowane jest jako naciekzapalny obejmujący pęcherzyki płucne i/lub śród-miąższ, wywoływany różnymi czynnikami patogen-nymi [...] Full article
Case Report
Drug-Induced Hypersensitivity Syndrome: A Literature Review and A Case Report
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 52-55; https://doi.org/10.5603/ARM.27683 - 28 Dec 2010
Cited by 1 | Viewed by 178
Abstract
Drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS) is characterised by fever, rash and an involvement of the internal organs, mainly the liver, myocardium, kidneys or lungs, which may develop within 1–8 weeks after exposure to the offending drug. An increase in body temperature is generally the [...] Read more.
Drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS) is characterised by fever, rash and an involvement of the internal organs, mainly the liver, myocardium, kidneys or lungs, which may develop within 1–8 weeks after exposure to the offending drug. An increase in body temperature is generally the first sign, followed by erythematous skin eruptions, although the severity of skin changes does not parallel the severity of internal organ involvement. It is believed that anti-epileptic drugs (particularly carbamazepine), antibiotics and allopurinol are the commonest causes of DIHS. The pathomechanism of the syndrome is unclear, although defects in the detoxification of reactive drug metabolites and genetic predisposition have been implicated. The diagnosis of DIHS is based on the characteristic manifestations triggered by the drug and may be supported by eosinophilia, elevated markers of inflammation and abnormal organ function tests, such as liver function tests. Management involves immediate discontinuation of all suspected drugs and initiation of glucocorticosteroids. We report the case of a 72 year-old female who developed manifestations of DIHS after about four weeks of treatment with an anti-epileptic drug (carbamazepine) for sensory axonal polyneuropathy. Discontinuation of the offending drug and initiation of systemic glucocorticosteroids resulted in resolution of the clinical manifestations. Full article
Case Report
Znaczna Poprawa Kliniczna u Chorego z Niewydolnością Serca i Zespołem Obturacyjnego Bezdechu Sennego po Właściwym Ustaleniu Stałego, Dodatniego Ciśnienia w Drogach Oddechowych
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 48-51; https://doi.org/10.5603/ARM.27682 - 28 Dec 2010
Viewed by 137
Abstract
Zaburzenia oddychania w czasie snu często towarzyszą niewydolności krążenia i mogą przybierać postać zespołu obturacyjnego i ośrodkowego bezdechu sennego. Użycie aparatów wytwarzających stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP, continuous positive airway pressure) u chorych na niewydolność krążenia ze współistniejącym zespołem obturacyjnego bezdechu [...] Read more.
Zaburzenia oddychania w czasie snu często towarzyszą niewydolności krążenia i mogą przybierać postać zespołu obturacyjnego i ośrodkowego bezdechu sennego. Użycie aparatów wytwarzających stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP, continuous positive airway pressure) u chorych na niewydolność krążenia ze współistniejącym zespołem obturacyjnego bezdechu sennego prowadzi do poprawy profilu neuroendokrynnego i polepszenia funkcji serca. Obturacja dróg oddechowych (jak również ciśnienie CPAP konieczne do jej pokonania) u chorego na niewydolność krążenia może podlegać dużym zmianom spowodowanym zmiennym obrzękiem dróg oddechowych. W niniejszej pracy przedstawiono opis pacjenta z niewydolnością krążenia, którego objawy sercowo-naczyniowe znacząco poprawiły się w czasie leczenia współistniejacego zespołu obturacyjnego bezdechu sennego po właściwym ustaleniu ciśnienia przy użyciu aparatu automatycznie dostosowującego dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (AutoPAP). Full article
Review
Powysiłkowy Skurcz Oskrzeli
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 39-47; https://doi.org/10.5603/ARM.27686 - 28 Dec 2010
Cited by 3 | Viewed by 233
Abstract
Powysiłkowy skurcz oskrzeli (EIB), astma wysiłkowa (EIA) to pojęcia określające przejściowy skurcz oskrzeli, do którego dochodzi u części osób w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego lub po jego zakończeniu. Do rozpoznania EIB niezbędne jest wykazanie spadku FEV₁ po wykonaniu wysiłku fizycznego o co najmniej [...] Read more.
Powysiłkowy skurcz oskrzeli (EIB), astma wysiłkowa (EIA) to pojęcia określające przejściowy skurcz oskrzeli, do którego dochodzi u części osób w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego lub po jego zakończeniu. Do rozpoznania EIB niezbędne jest wykazanie spadku FEV₁ po wykonaniu wysiłku fizycznego o co najmniej 10% w stosunku do wartości wyjściowej. Częstość występowania EIB w ogólnej populacji jest szacowana na około 12–15%, wśród zawodników olimpijskich uprawiających sporty letnie waha się między 10–20%, a u sportowców uprawiających dyscypliny zimowe (głównie narciarzy oraz łyżwiarzy) dochodzi nawet do 50–70%. U podstaw patomechanizmów EIB leżą dwie teorie: termiczna i osmotyczna. W diagnostyce różnicowej powysiłkowego skurczu oskrzeli należy brać pod uwagę przede wszystkim przewlekłe choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, dysfunkcję strun głosowych, zespół hiperwentylacyjny, brak wytrenowania lub przetrenowanie. W celu rozpoznania EIB zaleca się wykonanie badania wysiłkowego na bieżni lub cykloergometrze zgodnie z zaleceniami ATS z 1999 roku w standardowych warunkach laboratoryjnych. Z powodzeniem są wykorzystywane również testy nadreaktywności oskrzeli z wykorzystaniem bodźców pośrednich, takich jak: izokapniczna hiperwentylacja suchym powietrzem (EVH), mannitol, adenozynomonofosforan (AMP), hipertoniczny roztwór chlorku sodu lub pomiar tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FENO). W zapobieganiu EIB można stosować leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne. U osób leczonych z powodu astmy optymalizacja leczenia przeciwzapalnego może usunąć objawy EIB. Beta2-mimetyki krótko- i długodziałające, leki antyleukotrienowe mogą być stosowane w pojedynczych dawkach prewencyjnych przed wykonaniem wysiłku. Full article
Review
Leczenie Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc-Bronchodylatacja I Przeciwzapalna Farmakoterapia Celowana
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 32-38; https://doi.org/10.5603/ARM.27685 - 28 Dec 2010
Viewed by 353
Abstract
Stosowane obecnie farmakologiczne leczenie POChP opiera się na profilaktyce - terapii antynikotynowej oraz leczeniu objawowym, czyli stosowaniu wziewnych leków antycholinergicznych, β₂-agonistów, inhibitorów fosfodiesterazy, głównie pod kątem ich skuteczności bronchodylatacyjnej. W zaawansowanym stadium stabilnej choroby zaleca się leczenie wziewnymi steroidami kory nadnerczy, chociaż ich [...] Read more.
Stosowane obecnie farmakologiczne leczenie POChP opiera się na profilaktyce - terapii antynikotynowej oraz leczeniu objawowym, czyli stosowaniu wziewnych leków antycholinergicznych, β₂-agonistów, inhibitorów fosfodiesterazy, głównie pod kątem ich skuteczności bronchodylatacyjnej. W zaawansowanym stadium stabilnej choroby zaleca się leczenie wziewnymi steroidami kory nadnerczy, chociaż ich wpływ na przebieg choroby w dalszym ciagu wzbudza kontrowersje. Autorzy niniejszej pracy zanalizowali wybrane grupy leków stosowanych w POChP pod kątem ich potencjalnego mechanizmu działania przeciwzapalnego i plejotropowego, który może mieć wpływ na modyfikację przebiegu choroby. Full article
Review
Psychiatryczne i Psychologiczne Powikłania Zespołu Obturacyjnego Bezdechu Sennego
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 26-31; https://doi.org/10.5603/ARM.27684 - 28 Dec 2010
Cited by 4 | Viewed by 214
Abstract
Objawy obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) dotyczą 2-24% populacji w średnim wieku, a częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem (ponad 50% osób po 65. rż. wykazuje symptomy OBS). Do czynników ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego należą: płeć męska, rasa, nadwaga i otyłość, niedoczynność tarczycy, [...] Read more.
Objawy obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) dotyczą 2-24% populacji w średnim wieku, a częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem (ponad 50% osób po 65. rż. wykazuje symptomy OBS). Do czynników ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego należą: płeć męska, rasa, nadwaga i otyłość, niedoczynność tarczycy, wiek, nadużywanie alkoholu. U chorych z OBS mamy do czynienia z fragmentacją snu spowodowaną przez liczne, powtarzające się epizody całkowitej lub częściowej obturacji dróg oddechowych, trwające przynajmniej 10 sekund. Dochodzi wówczas do niewystarczającego lub zupełnego braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W konsekwencji pojawiają się: zaburzenia rytmu snu i zaburzeń architektury snu, nadmierna senność w ciągu dnia i uczucie zmęczenia, bóle głowy, osłabienie procesów poznawczych, drażliwość i wahania nastroju, zwiększone ryzyko wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, obniżenie jakości życia oraz ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, w przebiegu zespołu OBS mogą się pojawić różnorodne psychiatryczne i psychologiczne zaburzenia, które przedstawiono w niniejszej pracy. Full article
Article
The Prevalence of Smoking among the Population in the City of Mashhad (North East of Iran) And Pulmonary Function Tests among Smokers
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 21-25; https://doi.org/10.5603/ARM.27689 - 28 Dec 2010
Cited by 7 | Viewed by 215
Abstract
Introduction: Smoking is known as a major cause of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In this study theprevalence of smoking in the population of Mashhad city was evaluated as well as pulmonary function tests (PFTs) of smokers. Material and methods: The [...] Read more.
Introduction: Smoking is known as a major cause of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In this study theprevalence of smoking in the population of Mashhad city was evaluated as well as pulmonary function tests (PFTs) of smokers. Material and methods: The prevalence of smoking was studied using a standard questionnaire. Pulmonary function tests, including forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1), maximal mid-expiratory flow (MMEF), peak expiratory flow (PEF), and maximal expiratory flow at 75%, 50%, and 25% of the FVC (MEF75,50,25), were measured in all smokers. Results: In total, 1435 individuals were interviewed including 999 males and 436 females. The number of smokers among the interviewed individuals was 183 (12.7%) including 172 male (17.2%) and 11 female (2.5%). The results showed that all values of PFTs in smokers were reduced. There were significant negative correlations between smoking duration and rate as pack/year and values of PFT (p < 0.05). Conclusions: In this study the prevalence of smoking in the population of Mashhad city was shown for the first time. The effect of smoking on PFTs showed that smoking leads to constriction of large and medium airways, which is due to duration and rate of smoking.
Full article
Article
Smoking Habits among Women over 30 Years of Age in Małopolska
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 16-20; https://doi.org/10.5603/ARM.27688 - 28 Dec 2010
Viewed by 145
Abstract
Introduction: The aim of the study was to evaluate the prevalence and intensity of smoking among women from urban andrural areas of the Małopolskie province. Material and methods: A structured questionnaire was used by appropriately trained nurses to conduct personal inte-rviews. [...] Read more.
Introduction: The aim of the study was to evaluate the prevalence and intensity of smoking among women from urban andrural areas of the Małopolskie province. Material and methods: A structured questionnaire was used by appropriately trained nurses to conduct personal inte-rviews. Smoking-related questions concerned the age of starting to smoke, the duration of smoking and the average numberof cigarettes smoked per day. A total of 840 interviews were carried out. Lifetime exposure to smoking was expressed inpack-years. Results: Interviews were conducted with 602 and 238 women from urban and rural areas of the Małopolskie province, respectively. The percentages of current smokers, ex-smokers and never-smokers among the women inhabiting the province are 23.4%, 21.7% and nearly 55%. The percentage of never smokers is significantly higher among women inhabiting ruralareas than those inhabiting urban areas (67.3% vs. 50.0%). Current smokers account for 25.9% and 17.2% of women fromurban and rural areas, respectively. We have not observed any significant differences between urban and rural areas insmoking habits among younger women (below 50 years of age). Conclusions: There is a need for extensive educational efforts that would target women in rural and urban areas and wouldraise the awareness of the dangers of smoking and provide support in smoking cessation.
Full article
Article
Diagnostic Value of Induced Sputum in Interstitial Lung Disease
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 6-15; https://doi.org/10.5603/ARM.27687 - 28 Dec 2010
Viewed by 273
Abstract
Introduction: Although induced sputum (IS) has recently been used in studies of interstitial lung disease (ILD), there havebeen few reports on studies investigating the usefulness of this method in the differential diagnosis of ILD. The aim of ourstudy was to determine the [...] Read more.
Introduction: Although induced sputum (IS) has recently been used in studies of interstitial lung disease (ILD), there havebeen few reports on studies investigating the usefulness of this method in the differential diagnosis of ILD. The aim of ourstudy was to determine the diagnostic value of differential cell counts and CD4+/CD8+ ratio in induced sputum frompatients with sarcoidosis and other ILDs. Material and methods: We enrolled 59 patients in the study (36 with sarcoidosis, 16 with hypersensitivity pneumonitis[HP] and seven with idiopathic pulmonary fibrosis [IPF]). Sputum was induced a minimum of seven days following BAL byinhalation of 5% NaCl solution for five minutes and repeated four times. Differential cell count was determined in Giemsastained cytospins by counting 400 mononuclear cells for specific cell types per slide. The analysis of T-cell subtypes wascarried out by flow cytometry. The potential for differentiating sarcoidosis from the other ILDs was checked by determiningthe predictive value for CD4+/CD8+ ratio or by using the object classification method based on the k-nearest neighbour(k-NN) rule. The variables used in the k-NN rule were the following parameters of IS: cell viability, total cell count,percentages of macrophages, lymphocytes, neutrophils, eosinophils, CD4+ lymphocytes and CD8+ lymphocytes, and theCD4+/CD8+ ratio. Results: Evaluation of IS was possible in 33 patients (15 with sarcoidosis, 11 with HP and seven with IPF). A CD4+/CD8+ratio in IS exceeding 2.6 had a sensitivity of 100%, and a specificity of 72% with the likelihood of establishing the correctdiagnosis while differentiating sarcoidosis from HP and IPF. On the other hand, when we used the k-NN rule, the likelihood ofestablishing the correct diagnosis was 79% (with an estimated classification error of 21%). Conclusion: Using the object classification method based on the k-NN rule in the differential diagnosis of sarcoidosis, HPand IPF on the basis of all the IS parameters is not associated with a higher likelihood of establishing the correct diagnosisthan the analysis of CD4+/CD8+ ratio alone.
Full article
Editorial
World Spirometry Day
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 3-5; https://doi.org/10.5603/ARM.27681 - 28 Dec 2010
Viewed by 164
Abstract
The most important world organizations forrespiratory medicine specialists: the European Re-spiratory Society (ERS), the American ThoracicSociety (ATS), the Asia-Pacific Respiratory Socie-ty (APRS), the Pan African Thoracic Society(PATS), the Latin American Thoracic Society(ALAT), the International Union Against Tubercu-losis and Lung Disease (IUATLD), and many [...] Read more.
The most important world organizations forrespiratory medicine specialists: the European Re-spiratory Society (ERS), the American ThoracicSociety (ATS), the Asia-Pacific Respiratory Socie-ty (APRS), the Pan African Thoracic Society(PATS), the Latin American Thoracic Society(ALAT), the International Union Against Tubercu-losis and Lung Disease (IUATLD), and many others,declared 2010 to be ‘The Year of the Lung’ [...] Full article
Editorial
Tobacco Smoking and the Fight against Tobacco Addiction: A Lookat Iran and the Other Countries of the Persian Gulf Region
Adv. Respir. Med. 2011, 79(1), 1-2; https://doi.org/10.5603/ARM.27680 - 28 Dec 2010
Viewed by 149
Abstract
Each year tobacco smoking kills more than fivemillion people worldwide and is one of the majorcauses of premature death [...] Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop